Meny
Meny

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för utbildning och omsorg av barn och ungdomar i Solna. I verksamheter ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola. Förvaltningen arbetar också med utveckling av till exempel pedagogisk undervisning, modersmålsverksamhet och elevhälsa.

- Vi har tagit fram strategier för förbättrade kunskapsresultat och för ökad kvalitet i förskolan, som ger oss på förvaltningen, huvudmän och ledning, men framför allt våra duktiga pedagoger och medarbetare verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi jobbar alla med vår vision som utgångspunkt, att alla barn och elever ska nå sin fulla potential, säger Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad.

Gör din VFU i Solna

Solna stad är en av de kommuner i Sverige där du som lärar/förskollärar-student kan göra din verksamhetsförlagda utbildning. Staden samverkar med följande universitet:

  • Stockholms Universitet
  • Södertörns Högskola
  • Gymnastik- & Idrottshögskolan
  • Konstfack
  • Kungliga musikhögskolan

Pågående satsning på Barn- och utbildningsförvaltningen, vidareutbildning till barnskötare och elevassistent

Sedan februari pågår en utbildningssatsning där tjugotre medarbetare i stadens förskolor och grundskolor vidareutbildar sig till barnskötare eller elevassistenter. Utbildningen som arrangeras av Kompetensutvecklingsinstitutet, KUI, sker på arbetstid och pågår under 2020. Inläsning sker på fritiden.

Samtliga fastanställda medarbetare utan pedagogisk bakgrund fick möjlighet att anmäla sitt intresse.

Urvalet gjordes sedan baserat på rekommendation från rektor.

Utbildningssatsningen är en del i strategin för att öka kvaliteten i förskolan och strategin för förbättrade kunskapsresultat utifrån utvecklingsstrategierna kompetensutveckling genom kollegialt lärande och säkra kompetensförsörjningen.

Lediga jobb på Barn- och utbildningsförvaltningen 14