Meny
Meny

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för utbildning och omsorg av barn och ungdomar i Solna. I verksamheter ingår förskola och pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem, grundskola, särskola och en gymnasieskola. Förvaltningen arbetar också med utveckling av till exempel pedagogisk undervisning, modersmålsverksamhet och elevhälsa.

- Vi har tagit fram strategier för förbättrade kunskapsresultat och för ökad kvalitet i förskolan, som ger oss på förvaltningen, huvudmän och ledning, men framför allt våra duktiga pedagoger och medarbetare verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Vi jobbar alla med vår vision som utgångspunkt, att alla barn och elever ska nå sin fulla potential, säger Alessandra Wallman, chef för barn- och utbildningsförvaltningen, Solna stad.

Gör din VFU i Solna

Solna stad är en av de kommuner i Sverige där du som lärar/förskollärar-student kan göra din verksamhetsförlagda utbildning. Staden samverkar med följande universitet:

  • Stockholms Universitet
  • Södertörns Högskola
  • Gymnastik- & Idrottshögskolan
  • Konstfack
  • Kungliga musikhögskolan

Så här beskriver Daniel Palm, rektor på Granbackaskolan & Tallbackaskolan sitt uppdrag:

-  Läraruppdraget är stort, komplicerat och ansvarsfullt – om jag som ledare kan hjälpa till att sortera och prioritera gynnar det både elever och lärare.

Min ledarfilosofi består av två delar; elevnära skolledarskap och situationsbaserat ledarskap. Elevnära skolledarskap är för mig att lyssna på eleverna och hur de upplever sin skoldag. Det situationsbaserade ledarskapet är en kombination av olika ledarstilar som utgår från det som situationen kräver. Samtalet blir oftast bättre och öppnare samt att det blir lättare att se en gemensam lösning. Utmaningen är att det gäller att bedöma situationen rätt utifrån rådande förutsättningar.

Jag har vänner som arbetar i Solna stad och som är väldigt nöjda. I rektorsgruppen är det många nya och det är kul samt inspirerande att få lära sig nya saker av nya människor! Jag sökte till Granbackaskolan för den goda stämningen, medarbetarna och de fantastiska eleverna! En liten skola med en stor rastgård för både lek och lärande!

Lediga jobb på Barn- och utbildningsförvaltningen 8